افزونه مطالب مرتبط با پست

حتما شما نيز در برخي از سايت ها مشاهده کرده ايد که زير پست هايشان فهرستي از مطالب و موضوعات مرتبط با پست را به نمايش در مي آورند .

شايد برايتان جالب باشد بدانيد که اين موضوع کار چندان سختي نيست و افزونه Yet Another Related Posts Plugin اين امکان را براي آن ها فراهم کرده است .

(بیشتر…)

  • 546 بازدید
ادامه مطلب