افزونه مخفي کردن ابزارک ها در برگه ها

افزونه Display Widgets به منظور مخفي کردن ابزارک ها در برگه هاي مورد نظر شما طراحي شده اند .

به عبارتي ديگر شما مي توانيد با افزونه Display Widgets به صورت سفارشي  ابزارک هاي مدنظرتان را مخفي کنيد .

  • 661 بازدید
ادامه مطلب